Thông tin công trình

Đơn giá trên là tạm tính, để có phí thiết kế chính xác hãy liên hệ với Real Space Architects

Đơn giá trên đã bao gồm:

  • Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
  • Hồ sơ kiến trúc
  • Hồ sơ kết cấu
  • Hồ sơ kỹ thuật điện, nước, thông gió, điều hòa
  • Hồ sơ dự toán
  • 05 lần giám sát tác giả tại vị trí thi công

Đơn giá trên chưa bao gồm VAT

Đơn giá trên chỉ áp dụng tại Đà Nẵng